Skip To Content
Skip To Content
WLTP Driving Fuel Consumption
Da bi se izmjerila potrošnja goriva automobila i usklađenost sa strogim granicama emisije ispušnih plinova, svi novi automobili podvrgavaju se standardiziranom postupku ispitivanja. Od 1. rujna 2017., novi „Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila” (WLTP) provodi se za nova osobna vozila u cijeloj Europskoj uniji. WLTP je zamijenio NEDC (Novi europski vozni ciklus), koji je bio u upotrebi od 1992. . Na ovoj stranici pronaći ćete najvažnije činjenice o WLTP postupku i saznati po čemu se razlikuje od NEDC postupka, kao i informacije o normi EURO 6d-TEMP i u kakvoj je vezi s Postupkom ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje (RDE). 
Saznajte više

WLTP i NEDC

WLTP NEDC
Temperatura pri pokretanju 
14°C 20-30°C
Trajanje ciklusa 30 min 20 min
Udio vremena mirovanja 
13% 25%
Duljina ciklusa oko 23 km
oko 11 km
Brzina Prosječna: 46.6 km/h
Največa: 131 km/h
Prosječna: 34 km/h
Največa: 121 km/h
Brzina

Prosječna: 7 kW

Največa: 47 kW

Prosječna: 4 kW
Največa: 34 kW
Utjecaj dodatneopreme, klima-urećaja (AC) i otpora kotrljanja.
Dodatna opremauzima se u obzir za masu, aerodinamiku i otpor kotrljanja. Bez AC uredaja.
Podaci uzimaju u obzir samo otpor kotrijanja.

WLTP: Realniji podaci o potrošnji

Novi WLTP vozni ciklus uzima u obzir situacije koje su bliže svakodnevnom životu u usporedbi s NEDC standardom. Omogućuje vam bolju procjenu svakodnevne potrošnje.

 

Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP) uveden je 1. rujna 2017. za nove tipove vozila. Dvanaest mjeseci kasnije postao je obvezujući za sve osobne automobile zamijenivši ranije korišteni Novi europski vozni ciklus (NEDC). Iako još uvijek laboratorijsko ispitivanje, WLTP je uveden kako bi kupci dobili podatke o potrošnji goriva koji bolje odražavaju ponašanje u stvarnim uvjetima vožnje i kako bi se poboljšala transparentnost.

 

WLTP uzima u obzir sljedeće:

  • Realniju voznu dinamiku i vanjske temperature
  • Veću udaljenost ispitivanja
  • Veće prosječne i najveće brzine
  • Manja vremena zaustavljanja
  • Više kočenja i ubrzavanja

 

Opcijska oprema također utječe na podatke utvrđene primjenom WLTP voznog ciklusa.

Što je WLTP vozni ciklus?

Što je WLTP vozni ciklus?

WLTP vozni ciklus sastoji se od nekoliko faza koje se temelje na voznim profilima vozača u svakodnevnoj vožnji širom svijeta. U usporedbi s NEDC ciklusom, dinamičniji je, ima manje faza zaustavljanja i veće brzine kroz dulje vrijeme radi odražavanja današnje vožnje.

 

Svaka kombinacija motora i prijenosa određenog vozila ispituje se s najekonomičnijom opremom vozila kao i s onom koja je veliki potrošač goriva. Uvođenje WLTP postupka dovelo je do povećanog objavljivanja podataka o potrošnji goriva i emisijama CO₂, koji su sada mnogo bliži stvarnim vrijednostima potrošnje goriva i emisija CO₂.

Pročitajte Više Prikaži Manje

Euro 6 i RDE

WLTP RDE
Temperatura 14°C - 23°C
3°C - 30°C
umjereni uvjeti ispitivanja

Masa
Prazno vozilo
+ vozač + 15% tereta
Do 90% dodatnog tereta
Trajanje
30 minuta
90 - 120 minuta
Rute
Prazno vozilo
+ vozač + 15% tereta
Svaka ruta (grad, izvan grada, autocesta) u okviru uvjeta i spitivanja

Ispitivanje u stvarnim uvjetima života

Prema novim standardima za emisije u skladu s normom Euro 6d-TEMP, vozila će ubuduće morati dokazati navedene emisije u mnogo strožim uvjetima ispitivanja. To znači da granične vrijednosti dušikovih oksida (NOx) i emisije čestica, osim što moraju biti u skladu s laboratorijskim uvjetima novog WLTP postupka, moraju biti potvrđene i u svakodnevnom ispitivanju.

 

Stoga RDE postupak ispitivanja (Stvarne emisije tijekom vožnje) ne zahtijeva fiksni vozni ciklus; udaljenost, ubrzanje, vanjska temperatura, uvjeti vjetra i prometni uvjeti slobodno se biraju unutar statističkih graničnih uvjeta.