SKIP TO CONTENT

IZJAVE O SUKLADNOSTI.

Naša vozila imaju sustave koji odašilju i/ili primaju radiovalove, na koje se primjenjuju odredbe Direktive 1999/5/EZ ili 2014/53/EU.

 

Dodatak Korisničkom priručniku