Skip To Content

Pravna obavijest

Ovim web-mjestom (u nastavku „web-mjesto”) upravlja Opel Automobile GmbH, društvo registrirano u skladu s njemačkim zakonima, sa sjedištem na adresi Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Njemačka, u ime grupe povezanih društava koja prodaju vozila marke Opel u Europi (u nastavku „Opel”).

Ovim web-mjestom (u nastavku „web-mjesto”) upravlja Opel Automobile GmbH, društvo registrirano u skladu s njemačkim zakonima, sa sjedištem na adresi Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Njemačka, u ime grupe povezanih društava koja prodaju vozila marke Opel u Europi (u nastavku „Opel”).

Obavijesti

Ovdje sadržane informacije pripremljene su tako da budu što sveobuhvatnije i što točnije. Međutim, zadržavamo pravo izvršiti, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, promjene cijena, boja, materijala, opreme, specifikacija, modela i dostupnosti. Određene poveznice na ovom web-mjestu povezuju se s web-mjestima kojima upravljaju njihovi neovisni vlasnici. Informacije navedene na njima isključiva su odgovornost vlasnika tih web-mjesta. Opel nema kontrolu nad sadržajem i nije odgovoran za sadržaj neovisnih web-mjesta i navedene poveznice pruža svojim posjetiteljima u praktične svrhe.

Uvjeti korištenja web-mjesta

1. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali na ovom web-mjestu su intelektualno vlasništvo društva Opel. Materijali se ne smiju kopirati ili reproducirati, osim u mjeri koja je nužna kako bi se omogućio njihov pregled na mreži. Međutim, dopušten je ispis tiskanih kopija čitavih stranica ovog web-mjesta za vlastitu osobnu upotrebu u skladu sa sljedećim uvjetima:


(a) nijedan dokument ili povezani grafički prikaz na web-mjestu nije promijenjen ni na koji način;

(b) nijedan grafički prikaz na web-mjestu neće se koristiti odvojeno od pripadajućeg teksta; i

(c) sve kopije sadrže Opelovo autorsko pravo i zaštićeni znak ili druge obavijesti.Bez obzira na općeniti karakter gore navedenog, Opel vam povremeno može dati mogućnost preuzimanja pozadinskih slika, čuvara zaslona i drugih uslužnih alata s web-mjesta. Navedena preuzimanja obuhvaćena su ovim uvjetima.Zabranjena je svaka upotreba dijelova web-mjesta koja nije u skladu s ovim uvjetima u bilo koju svrhu. Materijali na ovom web-mjestu temeljito su skenirani i ispitani u svim fazama izrade. Bez obzira na navedeno, Opel preporučuje izvršiti provjeru na viruse. Opel preporučuje i korištenje ažuriranog antivirusnog softvera.


2. Povezivanje na web-mjesto

Ako želite pružiti poveznicu na web-mjesto, to mora biti poveznica na Opelovu početnu stranicu.

 

3. Pristup uslugama

Iako Opel nastoji osigurati dostupnost svojeg web-mjesta 24 sata dnevno, Opel nije odgovoran ako je web-mjesto, iz bilo kojeg razloga, nedostupno u bilo kojem trenutku i koliko god dugo.

Pristup web-mjestu može biti privremeno i bez najave prekinut u slučaju kvara sustava, održavanja ili popravka ili zbog razloga izvan kontrole društva Opel.4. Materijali i ponašanje posjetitelja

Osim osobnih identificirajućih podataka, koji su pokriveni Opelovim Pravilnikom o zaštiti privatnosti, svi materijali koje pošaljete ili objavite na web-mjestu smatraju se nepovjerljivima i nevlasničkima. Opel nema nikakvih obveza u pogledu takvog materijala. Opel i njegovi ovlašteni predstavnici mogu slobodno kopirati, otkrivati, distribuirati, ugrađivati i na druge načine koristiti navedene materijale i podatke, slike, zvukove, tekst i druge stvari u njima sadržane u bilo koje i sve svrhe.

Zabranjeno vam je objavljivati ili prenositi na ovo web-mjesto ili s ovog web-mjesta materijal:


(a) koji je prijeteći, klevetnički, opscen, nepriličan, pobunjenički, uvredljiv, pornografski, pogrdan, koji potiče na rasnu mržnju, diskriminacijski, skandalozan, huškački, bogohulni, koji otkriva povjerljive podatke, koji krši pravo na privatnost ili koji može uzrokovati uznemirenost ili neugodu; ili

(b) za koji niste pribavili sve potrebne licence i/ili odobrenja; ili

(c) koji čini ili potiče ponašanje koje bi se smatralo kaznenim djelom, prouzročilo građansku odgovornost ili koji bi inače bio u suprotnosti sa zakonom ili bi kršio prava bilo koje treće strane u bilo kojoj zemlji na svijetu; ili

(d) koji je tehnički štetan (uključujući, bez ograničenja, računalne viruse, logičke bombe, trojanske konje, crve, štetne komponente, oštećene podatke ili drugi zlonamjerni softver ili štetne podatke).


Web-mjesto ne smijete zlorabiti ni na koji način, uključujući, bez ograničenja, hakiranje.

Opel će u potpunosti surađivati sa svim tijelima nadležnima za provedbu zakona ili sudovima koji narede, zatraže ili nalože društvu Opel da otkrije identitet ili locira svakog onog tko objavi materijal kojim se krše odredbe ovog 4. stavka.

5. Točnost informacija

Informacije na ovom web-mjestu namijenjene su Opelovim kupcima. Opel će uložiti razumne napore kako bi osigurao točnost i ažuriranost sadržaja na ovom web-mjestu. Međutim, zbog prirode zaliha vozila i promjena izvršenih u specifikacijama vozila tijekom godišnjih ažuriranja itd., proizvodi prikazani na ovom web-mjestu mogu se razlikovati od najnovijih specifikacija. Dio opisane ili prikazane opreme možda nije u ponudi u pojedinim zemljama ili je dostupan samo uz nadoplatu. Kupcima se savjetuje da prilikom narudžbe provjere sve posebno zatražene značajke vozila kod svojeg ovlaštenog partnera. Opel zadržava pravo na izmjenu specifikacija proizvoda u bilo kojem trenutku i Opel ne preuzima odgovornost za bilo koja potraživanja ili gubitke koji proizlaze iz pouzdavanja u sadržaj ovog web-mjesta.

Nijedna izjava navedena na ovom web-mjestu ne može se smatrati izjavom na koju se može pozivati, i materijal na ovom web-mjestu naveden je po načelu „u stanju u kojem jest”, bez ikakvih uvjeta, jamstava ili drugih odredaba bilo koje vrste. U skladu s navedenim, u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, Opel vam pruža web-mjesto na temelju činjenice da Opel isključuje sve izjave i jamstva i uvjete ili druge odredbe (uključujući, bez ograničenja, sve uvjete predviđene zakonom) koji bi, da nema ovih uvjeta, mogli imati učinak u vezi s ovim web-mjestom.

6. Odgovornost
Opel i njegovi službenici, direktori, zaposlenici ili agenti isključuju svu odgovornost za bilo koji iznos ili vrstu gubitka ili štete koja može nastati za vas ili treću stranu (uključujući, bez ograničenja, bilo koji izravni, neizravni, kažnjivi ili posljedični gubitak ili štetu, ili gubitak prihoda, dobiti, goodwilla, podataka, ugovora, korištenja novca, ili gubitak ili štete proizašle iz prekida poslovanja ili u vezi s prekidom poslovanja na bilo koji način, i bez obzira na to je li uzrok štetna radnja (uključujući bez ograničenja) nemar, ugovor ili drugo) u vezi s ovim web-mjestom na bilo koji način ili u vezi s korištenjem, nemogućnosti korištenja ili kao rezultat korištenja ovog web-mjesta, bilo kojih drugih web-mjesta povezanih s ovim web-mjestom ili materijala na tim web-mjestima, uključujući, bez ograničenja, gubitak ili štetu zbog virusa koji mogu zaraziti vašu računalnu opremu, softver, podatke ili drugu imovinu zbog vašeg pristupa ovom web-mjestu, korištenja ili pregledavanja ovog web-mjesta ili vašeg preuzimanja bilo kojeg materijala s ovog web-mjesta ili s bilo kojih drugih web-mjesta povezanih s ovim web-mjestom. Ništa u ovim uvjetima ne isključuje ili ne ograničava odgovornost društva Opel za:


(a) smrt ili tjelesnu ozljedu uzrokovanu nemarom društva Opel;
(b) prijevaru ili lažno prikazivanje;
(c) bilo koju odgovornost koja se ne može isključiti ili ograničiti temeljem primjenjivih zakona.

7. Mjerodavno pravo i sudska nadležnost
Bilo koji spor do kojeg bi moglo doći temeljem ovog web-mjesta ili u vezi s ovim web-mjestom rješavat će se u skladu s njemačkim zakonima na sudovima u Frankfurtu na Majni, Njemačka.


27. ožujka 2012.