Od 1. rujna 2017. određenim novim vozilima već je dodijeljena homologacija tipa na temelju Globalno usklađenog ispitnog postupka za laka vozila (WLTP), što je novi, realniji postupak mjerenja potrošnje goriva i emisija CO₂. Od 1. rujna 2018. godine WLTP će u potpunosti zamijeniti Novi europski vozni ciklus (NEDC), odnosno dosadašnji ispitni postupak za osobna vozila.

 

Vozni ciklus postupka WLTP („Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila”) rješava najveće nedostatke postupka NEDC („Novi europski vozni ciklus”). Profil vožnje u novom WLTP voznom ciklusu bolje odražava današnji svakodnevni rad i ne mjeri se samo za osnovnu razinu opreme, nego uzima u obzir i utjecaj dodatne opcijske opreme.

 

Zbog realnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO₂ izmjerene WLTP postupkom u mnogim su slučajevima više od vrijednosti izmjerenih NEDC postupkom. Svakodnevna potrošnja goriva vozila uvelike ovisi o pojedinačnom profilu korištenja kao i o tome gdje i kako se vozi: u gradu, na otvorenoj cesti ili na autocesti. Vozni ciklus WLTP vodi više računa o tim razlikama. Umjesto da izračunava samo vrijednosti „u gradu, izvan grada i kombinirano” (kao što je propisano Uredbama (EZ) br. 715/2007 i 692/2008) na temelju teoretskog profila vožnje, WLTP omogućuje četiri pojedinačne vrijednosti za različite unaprijed utvrđene profile vožnje (pri maloj, srednjoj, velikoj i jako velikoj brzini) koji se temelje na statističkim istraživanjima i analizama profila korisnika i prosječnih vrijednosti. Usto, vozni ciklus WLTP mnogo je dinamičniji od voznog ciklusa NEDC i odražava veća ubrzanja i veću prosječnu brzinu, kao i veću najveću brzinu.