Skip To Content
Kraj životnog vijeka

Recikliranje za čišći okoliš

Očuvanje okoliša nam je izuzetno važno, stoga unapređujemo tehnologiju recikliranja i već u samom planiranju proizvodnje razmišljamo o materijalima koji se mogu reciklirati kako bismo dizajnirali održive proizvode.

 

Opelova strategija održivosti ključni je element naše odgovornosti za proizvod. Cilj strategije je smanjenje otpada tijekom proizvodnje vozila kao i na kraju uporabnog vijeka vozila. Opelov dizajn za održivost predstavlja dio naše obveze u pogledu zaštite okoliša kao i u očuvanju vrijednih sirovina i energetskih izvora.

Dizajn za održivost

Ugradena odgovornost za proizvod

Razvoj

 • Procjena životnog ciklusa
 • Odabir materijala usmjeren na održivost

 

Proizvodnja

 • Uporaba recikliranih materijala (reciklata)

 

Uporaba

 • Usluge odlaganja kod ovlaštenih partnera (gospodarenje otpadom)
 • Rezervni dijelovi

 

Oporaba

 • Oporaba vozila
 • Uklanjanje štetnih tvari i predobrada
 • EU Direktiva o otpadnim vozilima
Pročitajte Više Prikaži Manje

Elementi dizajna za održivost

 • Odabir materijala usmjeren na održivost
 • Dizajn za sprječišćenja
 • Dizajin za predobradu

Opel ima dugu tradiciju korištenja recikliranih materijala, poznatih i kao reciklati. Upotreba reciklata u stalnom je porastu. Do danas je specificirano i odobreno za korištenje u proizvodnji više od 230 vrsta plastičnih reciklata. S tehničkog aspekta, ulaže se mnogo napora kako bi se povećala količina reciklata u upotrebi.

 

U usporedbi s neobrađenim materijalima, reciklati moraju ispunjavati iste tehničke uvjete. Reciklatima se daje prednost kada cijena dijela ne raste. Kvaliteta nikad nije ugrožena. Naš tim za recikliranje ulaže sve napore da bi se održao visoko kvalitetan izgled i osjećaj, mehanička i toplinska izdržljivost te standardi učinkovitosti.

 

U stvari, zahvaljujući iznimno visokom standardu i kvaliteti naših recikliranih materijala, sada se mogu koristiti i za vidljive dijelove kao i za skrivene dijelove Opelovih vozila.

Uporaba recikliranih materijala

Istaknuti dijelovi mogu se proizvesti od recikliranih materijala (primjer: Insignia)

Koncept oporabe

Za vaš Opel na kraju uporabnog vijeka

Doprema

Zadnji vlasnik doprema svoje otpadno vozilo (ELV) jednom od naših ugovornih partnera za povrat vozila. Nakon pregleda vozila, naš partner za povrat vozila izdaje obaveznu Potvrdu o uništenju.

Predobrada i uklanjanje štetnih tvari

Postupak započinje vađenjem akumulatora, dok se zračni jastuci neutraliziraju. Zatim naš partner za povrat vozila ispušta gorivo i druge radne tekućine iz otpadnog vozila. Postupak uključuje ispuštanje motornog ulja, ulja za mjenjač, tekućine za kočnice, tekućine za hlađenje motora i tekućine klima-uređaja.

Rastavljanje

Sljedeći korak je rastavljanje komponenata i sustava, koji se mogu prodati kao rabljeni dijelovi ili upotrijebiti kao osnova za obnovljene dijelove. Ako je isplativo, materijali poput plastike ili stakla skidaju se za potrebe recikliranja.

Skladištenje

Materijali opasni za okoliš prikupljaju se i nakon toga šalju u tvrtke specijalizirane za oporabu ili zbrinjavanje otpada.

Rezač

Prethodno obrađeni dijelovi karoserije dopremaju se u rezač, koji dijeli otpadno vozilo na komade i potom ih razvrstava u razne skupine radi daljnjeg recikliranja ili oporabe.

Tehnologija nakon rezanja (PST)

Grupirane skupine materijala iz rezača dalje se obrađuju različitim tehnologijama (magnet, vrtložna struja, flotacija) kako bi se dobili materijali koji se mogu iskoristiti kao vrijedne sekundarne sirovine.

Recikliranje / Oporaba / Odlagalište

Skupine materijala iz rezača i PST pogona mogu se reciklirati (npr. kao zamjena za ugljen u visokoj peći ili kao sredstvo za odvodnju kanalizacijskog mulja) ili prerađivati u industriji cementa. Ovaj procesni lanac omogućuje oporabu 95 % vozila i drastično smanjuje količinu preostalog otpada za odlaganje.

Mreža partnera za povrat vozila

Oduvijek se maksimalno zalažemo za očuvanje okoliša, no recikliranje više nije samo stvar odabira, već i zakonska obveza. Od 8. lipnja 2006. u Irskoj su na snazi propisi o otpadnim vozilima. Inicijativa za recikliranje od proizvođača zahtijeva da smanje količinu otpada koji nastaje u procesu proizvodnje vozila kao i na kraju uporabnog vijeka vozila.

 

Od 1. siječnja 2007. svi vlasnici Opelovih automobila mogu izvršiti povrat svojih vozila na kraju uporabnog vijeka kod jednog od Opelovih ugovornih partnera. Usluga povrata je besplatna uz određene uvjete (pogledajte u nastavku).

 

Želimo osigurati da se vaše otpadno vozilo reciklira na ekološki prihvatljiv način. Stoga vodimo računa o tome da sve naše lokacije za povrat vozila ispunjavaju zakonske uvjete Propisa o otpadnim vozilima te imaju certifikat neovisnih stručnjaka u skladu sa zakonom. Naši će stručnjaci za recikliranje provjeravati svakog od naših partnera za povrat vozila, kao i sve procese i dokumentaciju svih ulaznih i izlaznih tokova materijala.

Besplatni povrat vašeg Opela na kraju uporabnog vijeka moguć je samo ako:

 • Ne nedostaju najvažniji dijelovi ili komponente
 • Vozilo ne sadrži neautomobilski otpad

 

(Komentar za zastupnike u državama, nije za prikaz na internetskoj stranici: Molimo provjerite u nacionalnim zakonima i propisima postoje li mogući dodatni uvjeti u pogledu besplatnog povrata. Na primjer, za Njemačku, radi se o sljedećim uvjetima:

 

 • Vozilo ima najviše devet sjedala ili je lako gospodarsko vozilo od najviše 3,5 tona
 • Vozilo je konačno registrirano u EU
 • Vozilo je bilo registrirano u EU manje od mjesec dana
 • Zajedno s vozilom isporučena je i originalna dokumentacija vozila)

 

Predajte svoje otpadno vozilo našem partneru za povrat i dobit ćete Potvrdu o uništenju, koja vam je potrebna za poništenje registracije vozila. Sada možete biti sigurni da će vaš stari automobil biti zbrinut na ekološki najprihvatljiviji način

Pronađite najbližeg Opel partnera za povrat