Skip To Content
Izjava o zaštiti privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti

Vaši će se lični podaci obrađivati na sljedeće načine u svrhe upravljanja slučajem i/ili da bi Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Njemačka) kao voditelj obrade odgovorio na vaš zahtjev:

Obrada podataka temelji se na Članku 6 (1) a) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) ako ste dali privolu i/ili na Članku 6 (1) b) OUZP-a u slučaju korisničkih zahtjeva.

Mi kao voditelj obrađujemo sljedeće elemente podataka u prethodno navedene svrhe zajedno s informacijama koje navedete u vezi sa svojim slučajem i/ili zahtjevom:

ime, prezime, adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj (fiksni i broj mobitela), spol, adresa na društvenim mrežama, poštanska adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, grad) te identifikacijski broj vozila (VIN) i registarska oznaka vašeg Opel vozila.

Prethodno navedeni podaci bit će pohranjeni za korisničke slučajeve do 6 godina, a u slučaju pravnih pitanja 15 godina.

Vaše prethodno navedene podatke obrađivat će Opel Southeast Europe LLC i, kad je to nužno za upravljanje i/ili odgovaranje na vaš zahtjev, vaše prethodno navedene podatke dijelit ćemo s nadležnim Opel partnerom.

 

Prethodno navedene lične podatke dijelimo s odgovarajućim angažiranim davateljima usluga radi administrativne podrške.

 

Dijelimo sljedeće lične podatke u navedene svrhe s konkretno sljedećim davateljima usluga:

 

Ime, prezime i adresu e-pošte da bismo proveli anketu o zadovoljstvu korisnika pod uvjetom da za to date privolu – INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Brasov, Rumunjska.

Vaša prava

Kao ispitanik imate pravo pristupa, ispravka, brisanja („pravo na zaborav“), pravo na ograničavanje obrade, prenosivost podataka, prigovor obradi ličnih podataka koji vas se tiču na temelju Članka 6. (1) e) ili f) Opće uredbe o zaštiti podataka ili kad se lični podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga u skladu s primjenjivim zakonom.

 

Imajte na umu da su vaša prethodno navedena prava ograničena zakonom i moramo ih nastojati poštivati samo pod određenim uvjetima.

Ako želite ostvariti svoja prethodno navedena prava, obratite nam se putem e-pošte na adresu privacyrights@opel.com ili nam pišite na:

Opel Automobile GmbH

DSGVO

IPC C1-99

D-65423 Rüsselsheim am Main

Njemačka

 

Mi kao nadležni voditelj obrade možemo u bilo kojem trenutku ažurirati vaše lične podatke (npr. promijeniti vašu adresu).

Da biste iskoristili svoje pravo na pritužbu (Članak 77. Opće uredbe o zaštiti podataka), kontaktirajte nadležnu instituciju za zaštitu ličnih podataka, zemlje u kojoj se nalazite. Za Bosnu i Hercegovinu to je


Agencija za zaštitu ličnih podataka za Bosnu i Hercegovinu, Vilsonovo šetalište broj 10, Sarajevo

 

Adresa e-pošte: azlpinfo@azlp.ba
Web-lokacija: http://www.azlp.ba

Pravo na povlačenje privole

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu. Da biste to napravili, pošaljite poruku e-pošte na adresu cac@opel.com. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
Naši podaci za kontakt:

 

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Njemačka; broj telefona: +49(0)61429119800; adresa e-pošte: kontakt@opel-infoservice.de. Imena članova uprave možete vidjeti na http://www.opel.de/tools/impressum.html

 

Službenik za zaštitu podataka:

 

Poštanska adresa: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Njemačka

 

Adresa e-pošte: Datenschutz@opel.com