Opel - Detalji o jamstvu

Pretraga Opel partnera

Potražite Opel partnera tako da ispunite jedno ili više polja u nastavku:

Kontakt za klijente

Ukoliko imate tehničkih
problema s vašim vozilom,
molimo vas obratite se
Centru za podršku kupcima
na broj telefona
+36 1 2354 732 ili putem
e-maila cac@opel.com od
ponedjeljka do petka od
8:00 do 16:30 sati.

Novo Opelovo jamstvo.

Cjelovite prednosti jamstva moguće je ostvariti kod bilo kojeg Opelova partnera, bez dodatne naplate rezervnih dijelova ili
naknade za rad, za popravke u jamstvenom roku.