Opel predvodi put: od sada možete pronaći podatke o potrošnji koji se temelje na ubuduće važećem voznom ciklusu WLTP (Globalno usklađen ispitni postupak za laka vozila). Od jeseni 2018. godine objavljivanje vrijednosti voznog ciklusa WLTP postaje zakonska obveza. Za razliku od sadašnjeg obveznog sustava NEDC (Novi europski vozni ciklus), vozni ciklus WLTP realnije odražava suvremeno ponašanje u vožnji.
Stoga kupcima već sada omogućujemo lakšu procjenu dnevne potrošnje njihovih vozila. Počeli smo s Astrom, a kasnije ove godine uslijedit će i drugi modeli.

Prethodna
 • ŠTO JE WLTP VOZNI CIKLUS?

  WLTP vozni ciklus sastoji se od nekoliko faza koje se temelje na voznim profilima vozača u svakodnevnoj vožnji širom svijeta.

  Pogledajte videozapis: Što je wltp vozni ciklus?
Slijedeća
Prethodna
 • PREDNOSTI ZA VAS: REALNIJI PODACI O POTROŠNJI.

  Novi WLTP vozni ciklus uzima u obzir situacije koje su bliže svakodnevnom životu u usporedbi s aktualnim NEDC standardom. Omogućuje vam bolju procjenu svakodnevne potrošnje.

  Pogledajte videozapis: Što je novo?
Slijedeća

PITANJA O NOVIM VRIJEDNOSTIMA POTROŠNJE.

Zašto je NEDC zastario?

NEDC (Novi europski vozni ciklus) je uveden 1992., no, automobili, prometnice i ponašanje u vožnji otada su se promijenili. NEDC je umjetni laboratorijski test koji služi isključivo za usporedbu različitih vozila, a ne da bi odražavao normalnu potrošnju. To znači da se stvarna potrošnja često uvelike razlikuje od podataka NEDC-a. Glavni razlozi za to uključuju:

 

 • Teoretski profil vožnje ne odgovara profilima stvarnih korisnika.
 • Nedovoljno ubrzanje.
 • Previše faza zaustavljanja.
 • Ne obuhvaća veće brzine, npr. na autocestama. Rezultat je premala prosječna brzina.
 • Točke promjene brzina više-manje ovise o vrsti prijenosa, npr. iste su kod svih automobila s ručnim prijenosom.
 • Dodatna oprema nije uzeta u obzir.
Što mjeri NEDC?

NEDC je zakonski obvezan za sva vozila od 1992. NEDC se temelji na donekle teoretskom profilu vožnje i sastoji se od dva dijela: U prvih 13 minuta simulira vožnju u gradu s mnogo faza stani-kreni. Drugi dio odnosi se na vožnju izvan grada, najvećom brzinom od 120 km/h.

Od koja četiri dijela se sastoji WLTP vozni ciklus?

Kako bi se utvrdili realniji podaci o potrošnji, WLTP vozni ciklus temelji se na svjetskom statističkom istraživanju stvarnih profila vožnje. To uključuje četiri dijela s različitim prosječnim brzinama koje su općenito reprezentativne za radne profile diljem svijeta: malom, srednjom, velikom i iznimno velikom. Svaka faza uključuje različite količine i stupnjeve ubrzanja, kočenja, zaustavljanja itd. koji odražavaju svakodnevne situacije u vožnji.

Koja je razlika između NEDC-a i WLTP-a?

Od uvođenja NEDC-a 1992. godine, automobili i načini vožnje bitno su se promijenili. WLTP parametri ispitivanja iznova su definirani kako bi bolje odražavali stvarne uvjete. Oni sada uključuju:

 

 • Dulja vremena ciklusa (30 min nasuprot 20 min)
 • Kraća vremena zaustavljanja (13% nasuprot 25%)
 • Veće udaljenosti (oko 23 km nasuprot 11 km)
 • Veće brzine (maks. 130 km/h nasuprot 120 km/h)
 • Gotovo 50% veće prosječne brzine
 • Veće najveće ubrzanje i više faza ubrzanja
 • Približno 20 – 30% veću pogonsku snagu na temelju dinamičnijih uvjeta vožnje
 • Realnije utvrđivanje otpora u vožnji za testove potrošnje goriva
 • Uzimanje u obzir dodatne opreme u vozilu

 

Vrijednosti dobivene WLTP testovima usporedive su u cijelom svijetu, dok one dobivene u NEDC testovima vrijede samo za Europu.

Close

Vrijednosti potrošnje navedene u „Novom europskom voznom ciklusu” (NEDC) precizne su i lako usporedive, no nisu savršene. Otkad je NEDC postao zakonski obvezan 1992. godine, automobili i načini vožnje bitno su se promijenili. Radi boljeg odražavanja novih uvjeta, parametri ispitivanja iznova su definirani u „Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila” (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure, WLTP).

To znači da sada uzimaju u obzir:

 • Realniju voznu dinamiku i vanjske temperature
 • Veće udaljenosti testiranja
 • Veće prosječne i najveće brzine
 • Kraća zaustavljanja
 • Više kočenja i ubrzavanja


Utjecaj dodatne opreme također ima određenu ulogu u voznom ciklusu WLTP. Od jeseni 2018. godine objavljivanje vrijednosti prema voznom ciklusu WLTP postaje zakonski obvezno za sve proizvođače automobila.

Close

Dok sadašnji NEDC utvrđuje vrijednosti „u gradu, izvan grada i kombinirane prosječne” na temelju teoretskog profila vožnje, WLTP koristi „stvarne” profile vožnje na temelju globalno provedenog statističkog istraživanja. Vozni ciklus WLTP podijeljen je u četiri dijela s različitim prosječnim brzinama: malom, srednjom, velikom i iznimno velikom. Svaki dio ima više faza vožnje, zaustavljanja, ubrzavanja, kočenja itd., koje predstavljaju profile svakodnevne vožnje. Svaka kombinacija motora i prijenosa ispituje se s najekonomičnijom opremom vozila kao i s onom koja je veliki potrošač goriva.

Opel trenutačno provodi ispitivanja svakog modela iz svoje ponude u skladu sa standardima WLTP postupka. Objavljene vrijednosti definiraju raspon od najniže do najviše potrošnje za svaku kombinaciju motora i prijenosa. Na taj način dobiva se točan pokazatelj očekivane dnevne potrošnje za svaki model.

Napomena: vrijednosti utemeljene na voznom ciklusu WLTP utvrđene su primjenom standardiziranog, unaprijed definiranog voznog ciklusa na uređaju za ispitivanje.

Close

Od 1. rujna 2017. određenim novim vozilima dodjeljuje se homologacija tipa na temelju Globalno usklađenog ispitnog postupka za laka vozila (WLTP), što je novi, realniji postupak mjerenja potrošnje goriva i emisija CO2. Od 1. rujna 2018. godine WLTP će u potpunosti zamijeniti Novi europski vozni ciklus (NEDC), odnosno sadašnji ispitni postupak. Zbog realnijih uvjeta ispitivanja, vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 izmjerene primjenom voznog ciklusa WLTP u mnogim su slučajevima više od vrijednosti izmjerenih primjenom voznog ciklusa NEDC.

Vozni ciklus postupka WLTP („Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila”) rješava najveće nedostatke postupka NEDC („Novi europski vozni ciklus”). NEDC je sadašnja metoda mjerenja propisana Uredbama (EZ) br. 715/2007 i 692/2008, i još uvijek je zakonski obvezna za objavljivanje odgovarajuće utvrđenih vrijednosti potrošnje goriva i emisija. Profil vožnje u novom voznom ciklusu bolje odražava svakodnevni rad i ne mjeri se samo za određenu razinu opreme, nego uzima u obzir i utjecaj dodatne opcijske opreme.

Svakodnevna potrošnja goriva vozila uvelike ovisi o pojedinačnom profilu korištenja kao i o tome gdje se vozi: u gradu, na otvorenoj cesti ili na autocesti. Vozni ciklus WLTP vodi više računa o tim razlikama. Umjesto da izračunava samo vrijednosti „u gradu, izvan grada i kombinirano” (kao što je propisano Uredbama (EZ) br. 715/2007 i 692/2008) na temelju teoretskog profila vožnje, WLTP omogućuje četiri pojedinačne vrijednosti za različite unaprijed utvrđene profile vožnje (pri maloj, srednjoj, velikoj i iznimno velikoj brzini) koji se temelje na statističkim istraživanjima i analizama profila korisnika i prosječnih vrijednosti. Usto, vozni ciklus WLTP mnogo je dinamičniji od voznog ciklusa NEDC i odražava veća ubrzanja i veću prosječnu brzinu, kao i veću najveću brzinu.

Vrijednosti objavljene za Opel Astru u lipnju 2016. pokazuju raspon koji se može objasniti na sljedeći način: donja vrijednost je najniža vrijednost iz četiriju faza ciklusa WLTP, vozeći izvedbu Opel Astre s najnižim vrijednostima potrošnje za navedenu kombinaciju motora i prijenosa. Gornja vrijednost predstavlja najvišu vrijednost iz četiriju faza ciklusa WLTP, vozeći izvedbu Opel Astre s najvišim vrijednostima potrošnje za dotičnu kombinaciju motora i prijenosa. Dobivene vrijednosti pružaju dobar pregled i koristan su pokazatelj očekivane svakodnevne potrošnje.

Napominjemo da su vrijednosti utemeljene na voznom ciklusu WLTP utvrđene primjenom standardiziranog, unaprijed definiranog voznog ciklusa na uređaju za ispitivanje.