ZAŠTITNI ZNAK I AUTORSKA PRAVA.

Autorska prava

Nositelj autorskih (Copyright 2009) prava je društvo Adam Opel AG, sa sjedištem u Rüsselsheim, Njemačka. Sva prava pridržana. Sav tekst, fotografije, slike, video snimke, glazba i drugi materijali na ovoj Stranici su predmet autorskog i ostalih prava intelektualnog vlasništva društva Adam Opel AG. Predmetni sadržaj se ne smije reproducirati, distribuirati, mijenjati ili ponovno postavljati na internet bez izričitog pisanog pristanka društva Adam Opel AG.

Žigovi

Nazivi i znakovi koji se pojavljuju na ovoj stranici, koji uključuju, ali nisu ograničeni na: Adam Opel AG, sa sjedištem u Rüsselsheim, Njemačka, te Vauxhall, sa sjedištem u Luton, UK, te njihove oznake, grbovi, slogani i nazivi i dizajn pojedinih modela vozila predstavljaju zaštićene žigove čiji su nositelji društvo General Motors Company, njezine podružnice, povezana društva i nositelji licenci.