Povrat otpadnih vozila - Opel Bosna i Hercegovina

Opelov koncept prerade

Demontaža, usitnjavanje i reciklaža otpadnih vozila

Dopremanje

Zadnji vlasnik doprema otpadno vozilo ovlaštenoj demonterskoj službi.
Nakon pregleda vozila, demonter izdaje obaveznu Potvrdu o uništenju.

Demontaža, usitnjavanje i reciklaža otpadnih vozila

Plan reciklaže i zaštita okoliša

Demontaža započinje vađenjem akumulatora, dok se zračni jastuci neutraliziraju. Zatim stručnjak ispušta gorivo i druge radne tekućine iz otpadnog vozila. Proces uključuje: ispuštanje motornog ulja, ulja za mjenjač, tekućine za kočnice, tekućine za hlađenje motora i tekućine klima uređaja.

Demontaža, usitnjavanje i reciklaža otpadnih vozila

Demontaža

Slijedeći korak je demontaža komponenata i sustava, koji se mogu prodati kao rabljeni dijelovi ili upotrijebiti kao osnova za obnovljene dijelove. Ukoliko je isplativo, materijali poput plastike ili stakla skidaju se za potrebe reciklaže.

Demontaža, usitnjavanje i reciklaža otpadnih vozila

Skladištenje

Materijali opasni za okoliš prikupljaju se i nakon toga šalju u tvrtke specijalizirane za preradu ili odlaganje.

Demontaža, usitnjavanje i reciklaža otpadnih vozila

Rezač

Prethodno obrađeni dijelovi karoserije dopremaju se u rezač, koji dijeli otpadno vozilo na komade i potom ih razvrstava u razne skupine radi daljnjeg recikliranja ili prerade.

Demontaža, usitnjavanje i reciklaža otpadnih vozila

Tehnologija nakon rezanja (PST)

Grupirane skupine materijala iz rezača dalje se obrađuju različitim tehnologijama (magnet, vrtložna struja, flotacija) kako bi se dobili materijali koji se mogu iskoristiti kao vrijedne sekundarne sirovine.

Demontaža, usitnjavanje i reciklaža otpadnih vozila

Reciklaža/prerada/odlagalište

Skupine materijala iz rezača i PST pogona mogu se reciklirati (npr. kao zamjena za ugljen u visokoj peći ili kao sredstvo za odvodnju kanalizacijskog mulja) ili prerađivati u industriji cementa. Ovaj procesni lanac omogućuje preradu 85% cijelog vozila i drastično smanjuje količinu preostalog otpada za odlaganje.