Izrada koja je usmjerena na reciklažu - Opel

Oblikovanje proizvoda uz brigu o reciklaži.

Cilj: Unapređenje tehnologije recikliranja već u samom planiranju proizvodnje.